PSAMIDES

Background

Projecte PSAMIDES

PORTS SMALL AND MEDIUM ALLIANCE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Governança i informació

Interreg MED


Dades generals

Projecte d’Innovació del programa Interreg MED

Pressupost total: 2 859 330 EUR
Finançament de la UE: 2 430 430 EUR (85%)
Cofinançament: cada soci el proporcionarà amb els seus propis fons. (Taxa de cofinançament del 85%)
Durada de 3 anys del 1 de novembre 2019 fins el 30 de juny 2022

___________________

EUROREGIÓ: 260 472,51 €
TOULON VAR TECHNOLOGIE: 230 498,75 €
PORTS DE LES ILLES BALEARS: 310 323,31€
PORTS DE CATALUNYA: 295 739,44 €
PORT DE SETE, SUD DE FRANCE: 277 032,21 €
CORALIA: 250 516,25 €
SAS NOVELTIS: 144 417,13 €


Associació

 • AECT Pirineus-Mediterrània / Cap de fila (FR/ES)
 • NOVELTIS (FR),
 • Ports de les Illes Balears (ES),
 • Ports de la Generalitat de Catalunya (ES),
 • Port de Sète – Sud de France (FR),
 • Port d’Heraklion (GR),
 • Pôle Mer Toulon Var Technologies (FR),
 • Athena R&I Center (GR),
 • IMTM Montenegro (MONT)
 • Universitat de Rijeka (CR).


Objectius

L’objectiu és donar suport al creixement sostenible i al potencial de desenvolupament econòmic dels ports esportius mitjançant la implementació de solucions innovadores, especialment en els camps de la gestió de fluxos turístics, la gestió sostenible de recursos i equipaments, o una altra gamma de serveis adaptada a les noves necessitats dels professionals del creixement blau i dels usuaris dels ports.

A llarg termini, Psamides té com a objectiu: crear una comunitat de creixement blau als ports esportius treballant en els reptes compartits del desenvolupament sostenible en un enfocament transnacional.


Objectius específics

 • Crear una comunitat de creixement blau per als ports esportius treballant en els reptes compartits del desenvolupament sostenible en un enfocament transnacional;
 • Influir en les polítiques regionals i en la política de gestió d’altres ports mediterranis que permeti integrar les solucions innovadores provades per Psamides;
 • Aprofitar els experiments que es podrien reproduir en altres ports mediterranis.

Accions previstes

 • Acció preparatòria: consulta amb els grups d’interès i configuració del projecte.
 • Accions d’implementació:
  • Desenvolupament de la comunicació: l’objectiu de l’estratègia de comunicació serà crear una percepció mediterrània del mercat únic per a les comunitats de ports S&M per tal de generar economies d’escala per a pimes innovadores.
  • Fase de proves: per a la implementació d’aquesta fase, es preveuen diverses etapes:
   • Selecció de les millors solucions per a ports S&M, segons els reptes ja identificats. Els ports i els clústers col·laboraran per seleccionar millor tecnologies per resoldre reptes.
   • Implementació de projectes pilot. Es provaran 7 nous productes / serveis innovadors. Ports (ports de les Illes Balears, ports de Catalunya, port de Sète i port d’Heraklion)
   • Normalització / harmonització necessària d’aquestes eines / serveis que permeten reproduir-les / adaptar-les a altres ports. Les conclusions d’aquest experiment permetran desenvolupar una metodologia per a la transferència d’innovacions.
  • Fase de transferència: l’objectiu general d’aquest WP serà millorar la sostenibilitat i l’eficiència dels ports SM Med mitjançant la implementació de la innovació, intercanvis d’experiències a nivell internacional i facilitant l’extensió dels millors pràctiques innovadores en altres ports.
  • Fase de capitalització: l’objectiu d’aquest WP és preocupar-se per la sostenibilitat a llarg termini del projecte, ampliar l’associació i capitalitzar amb altres iniciatives i facilitar la creació d’una comunitat MED Blue Growth.

Es planificaran esdeveniments durant tot el projecte.


Destinataris

Sector privat, sector públic, autoritats regionals i locals, entitats nacionals i europees.


Rol de l'AECT

L’equip AECT, com a líder, coordina el seguiment i la gestió del projecte, així com les accions de comunicació i difusió.

https://psamides.interreg-med.eu/

logo-euroregio-pm-