WAT’SAVEREUSE

Background

Projecte LIFE

Governança i informació
LIFE19 GIE/FR/001013


Dades generals

Nom: WAT’SAVEREUSE: sensibilització del sector turístic sobre legislació sobre estalvi i reutilització d’aigua.

Programa: LIFE

Línia: Governança i informació ambiental (GIE)

Pressupost total: 1.587.985 EUR

Finançament de la UE: 873.391 EUR (55%)

Cofinançament: cada soci l’aportarà amb els seus propis fons.

Euroregió: 160.465 EUR

ABAQUA: 67.153 EUR

Durada: 3 anys

Inici: 1 de setembre de 2020

Cloenda: 30 de setembre de 2023


Partnetariat / consorci

 • AECT Pirineus-Mediterrània/ Líder (FR / ES)
 • Agència Balear per a la Qualitat de l’Aigua i el Medi Ambient (ABAQUA) (ES)
 • Agència Catalana de l’Aigua (ACA) (ES)
 • Agència de Desenvolupament Econòmic d’Occitània (AD’OCC) (FR)
 • Agència d’Estratègia Turística Illes Balears (AETIB) (ES)
 • Clúster mundial de competitivitat hídrica (Aquavalley) (FR)
 • Clúster de la indústria química Illes Balears (CLIQIB) (ES)
 • Associació Catalana per a la Innovació i la Interiorització del Sector de l’Aigua (CWP) (ES)
 • Fundació EURECAT (ES)


Objectius generals

L’objectiu general de Wat’savereuse és explicar els beneficis de la legislació sobre l’aigua i les iniciatives nacionals per promoure l’economia circular en el consum d’aigua, especialment en la indústria turística, amb l’objectiu de tant l’estalvi d’aigua com la reutilització d’aigua, amb especial èmfasi en el medi ambient mediterrani. El projecte ajudarà a pal·liar el problema mediambiental identificat (escassetat d’aigua i sequera) mitjançant la realització de campanyes de sensibilització informada dirigides a 4 grups objectiu i la definició de millors polítiques amb un impacte clar.


Objectius específics

 • Reduir el consum global d’aigua dels turistes durant la seva estada a hotels …;
 • Promoure i sensibilitzar els grups d’interès de la indústria turística per a la reutilització de l’aigua per tal d’explicar els beneficis de la implementació de la legislació sobre reutilització i millorar la percepció dels turistes sobre l’aigua recuperada;
 • Animar la indústria turística a implementar almenys 5 solucions de reutilització d’aigua;
 • Reforçar la governança de l’aigua mitjançant la col·laboració entre administracions públiques i operadors de la cadena de valor.
 • Reduir el consum global d’aigua dolça en un 30%

Accions

 • Acció preparatòria: consulta amb els grups d’interès i configuració del projecte.
 • Accions d’implementació:
  • Desenvolupament de comunicacions: estratègia de comunicació i KPI
  • Desenvolupament de comunicacions des de la demanda: sensibilitzar els turistes sobre l’escassetat d’aigua i canviar el mal comportament en el consum d’aigua.
  • Desenvolupament de comunicacions pel que fa a l’oferta: compromís i rendiment dels sectors públic i privat com a proveïdors.
  • Desenvolupament de comunicacions per a comunitats locals.
  • Governança i desenvolupament de polítiques de les autoritats regionals / locals.
  • Activitats de rèplica i capitalització: replicació en altres regions de la UE. Desenvolupament de recomanacions polítiques, sistematització del coneixement i organització d’esdeveniments a mida.
  • Suport per al desenvolupament de polítiques: adaptar les lliçons apreses del projecte a les estratègies regionals.
 • Seguiment de l’impacte de les accions del projecte: rebeu comentaris de campanyes de comunicació, pilots i altres accions implementades.
 • Sensibilització pública i difusió dels resultats: activitats de difusió generals i activitats de difusió tècnica al màxim.

Es planificaran esdeveniments durant tot el projecte.


Destinataris

Turistes, sector privat (indústria turística), sector públic, autoritats regionals i locals, entitats nacionals i europees.


Rol de l'AECT

L’equip AECT, com a soci principal, coordina el seguiment i la gestió del projecte, així com les accions de comunicació i difusió.


Seguiment financer

FINANÇAMENT DE LA UE

L’Octubre de 2020 es va pagar a la AECT una bonificació de prefinançament corresponent al 40% de l’import màxim de la subvenció (349 356, 40 EUR).

Si s’ha utilitzat el primer prefinançament, es pot sol·licitar a la Comissió un segon prefinançament corresponent al 40% de l’import de 349 356,40 EUR, prèvia presentació de l’informe provisional.

L’informe final s’ha de presentar com a màxim el 31 de desembre de 2023, 60 dies després del tancament del projecte. El saldo a cobrar, doncs, pot pujar a 174 6798,2 EUR.

PAGAMENTS A SOCIS

S’ha establert un calendari de pagaments als socis. S’adjunta als contractes bilaterals, signats entre la AECT i cada soci. Es preveuen 3 terminis de pagament, intercalant avenços i pagaments sota justificació de la despesa:

 • Primer pagament 30 dies després de la recepció del primer prefinançament per part de la AECT: 40%
 • 2n pagament sota justificació de l’informe provisional 40%
 • 3r pagament després de rebre el saldo_ sota justificacions de l’informe final 20%.
logo-euroregio-pm-