AG: Assemblea general

today 27 de maig de 2020


Background

L’assemblea general tindrà lloc a la ciutat de Palma, per videoconferència, a la sala Magna de la Conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors.

L’ordre del dia serà el següent:

1. Opinió, si escau, sobre el caràcter excepcional per permetre reduir el termini d’enviament de la convocatòria d’acord amb l’article 10 del reglament interior de l’Assemblea.

2. Adopció de l’ordre del dia de la sessió.

3. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

4. Adopció de les participacions del 2020.

5. Presentació del pressupost inicial 2020.

6. Presentació del reglament del fon d’ajuda Covid-19

7. Presentació del protocol de deconfinament

8. Torn obert de paraules.

Detalls
Inici 27 de maig de 2020
Address Ciutat de Palma
Rate it
logo-euroregio-pm-