TERRITORI

Background

L’Euroregió és un territori sostenible que preserva els seus recursos i es prepara pels reptes del canvi climàtic (adaptació i mitigació) pel 2030.

Biodiversitat: preservació i valorització

L’Euroregió és un territori que preserva en primer lloc la seva biodiversitat.

Per tal de continuar en aquesta direcció, s’haurà:

  • d’intensificar la preservació de les espècies i dels espais protegits (aigües terrestres i marines, espais marins i litorals);
  • d’enfortir el coneixement, les xarxes euroregionals i la sensibilització dels ciutadans quant a la biodiversitat.
Un territori que preserva els seus recursos

L’Euroregió és també un territori que preserva els seus recursos :

  • l’aigua en primer lloc, gràcies a una gestió sostenible dels recursos hídrics i a la millora de la seva qualitat;
  • i les produccions agrícoles i forestals locals, a les que es recolzarà per tal que s’adaptin al canvi climàtic i preservar la seva biodiversitat.
Sobirania energètica

Per fi, l’Euroregió buscarà la sobirania energètica al 2030 pel seu territori gràcies a la transició energètica:

  • recolzant la cooperació entre projectes pilots de generació d’energia renovable en el seu territori;
  • donant suport a les accions ciutadanes de producció i consum d’energia renovable local;
  • afavorint una transició justa pels ciutadans, disminuint el consum energètic principalment dels habitatges, gràcies a les innovacions.
logo-euroregio-pm-