ECONOMIA

Background

L’Euroregió construirà una economia competitiva pel 2030: circular, neutra en emissions de carboni i recolzada per la transició digital.

Per tal d’aconseguir-ho, els seus objectius pel 2030 són :

Una economia circular capdavantera

La economia circular euroregional ha d’esdevenir de primer nivell europeu :

  • allargant el valor dels recursos a partir de la prevenció de la generació de residus, la reutilització, la re-manufactura i el reciclatge, en especial dels materials tèxtils, plàstics, i elèctrics i electrònics (raes);
  • donant prioritat a la gestió integral del cicle de l’aigua (gestió, preservació i qualitat…).
Una gestió integrada del territori

L’Euroregió prioritza una gestió integrada del territori, interior i litoral, basada prioritàriament en l’economia blava responsable, i que comporta:

  • una gestió integrada entre les zones de l’interior, litorals i insulars del territori;
  • uns sectors clau sostenibles: productes del mar, biotecnologies blaves, coneixement del litoral, gestió costanera, energia renovable, entre altres l’hidrògen pel transport marítim.
Els sectors estratègics clau

L’Euroregió prioritza una economia circular i transformada, centrada en tres sectors estratègics clau:

  • la bio-economia: l’Euroregió recolza el seu desenvolupament per esdevenir un territori sostenible i amb sobirania alimentària;
  • la salut: la cooperació és prioritària perquè el sector euroregional de la salut sigui punter a Europa, basant-se entre d’altres en una nova silver economy entorn a l’E-salut, la biosalut, i la salut i biodiversitat;
  • el turisme: l’Euroregió es compromet perquè la destinació turística euroregional, la primera al món, sigui sana, segura, resilient i es mantingui competitiva.
logo-euroregio-pm-