Vous êtes ici

AG: Asamblea General

AG: Asamblea General

La asamblea general tendrá lugar en la ciudad de Palma, a través de videoconferencia, en la sala Magna de la Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors.