Vous êtes ici

Ajuts

Nou projectes culturals reben ajuts de l'AECT Euroregió Pirineus Mediterrània

Saturday, December 18, 2010

La comissió d'avaluació de projectes culturals euroregionals ha aprovat la concessió d'ajuts a nou projectes dels divuit presentats en la primera convocatòria conjunta de l'Agrupació Europea de Cooperació Territorial (AECT) Pirineus Mediterrània.

La reunió va tenir lloc el 9 de desembre a Montpeller. Els projectes finançats són Lo Festenal, Pirineus: Art i Ecologia al segle XXI, MediTerra, A.A. + + (Accompagnement Artistique filière musicale), Labo Investigation, Corpus Media # 4, Art Contemporani a l'Hospital, Jornades sobre la Melodia Francesa i Poesia Sense Fronteres . En total, la convocatòria té una dotació de 240.000 euros.

Catalunya és l'únic territori present en totes les candidatures presentades, seguida de Llenguadoc-Rosselló amb quinze projectes, Migdia-Pirineus amb catorze i, les Illes Balears amb set. D'altra banda, Migdia-Pirineus ha presentat deu projectes com a cap de fila, seguit per Catalunya amb un total de cinc.

Pel que fa a la composició dels socis, més de la meitat de les candidatures rebudes estan formades per socis catalans i de les dues regions franceses. Quant a la temàtica predominant, la majoria dels projectes estan centrats en l'àmbit de la música i de la dansa contemporània.

Representació de les regions als projectes:


Representació de les regions als projectes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disciplines artístiques:

 

Disciplines artístiques