Vous êtes ici

Oferta de feina

Tècnic/a de projectes innovació/desenvolupament econòmic de l'Euroregió Pirineus Mediterrània

Friday, December 3, 2010

L'Euroregió Pirineus-Mediterrània s'ha dotat d'una estructura administrativa i tècnica, l'Agrupació Europea de Cooperació Territorial (AECT).

L'AECT té la necessitat de cobrir un lloc de treball de tècnic de projectes, adscrit a la Direcció de l'AECT a Toulouse.

  • Fitxa del lloc de treball de tècnic de projecte

 

Download :