Vous êtes ici

Cultura

Convocatòria de projectes Cultura : Termini de presentació del dossier de candidatura: 15 de setembre del 2017

Tuesday, September 5, 2017

 

La present convocatòria, gestionada per l’AECT, té com a objectiu estimular la cooperació cultural de caire estructurant per al territori euroregional, tot animant projectes més locals a adquirir una dimensió i una projecció europees.

 

La dotació financera de la present convocatòria és de 130.000 euros, a distribuir entre els diferents beneficiaris. Són elegibles entitats culturals de Catalunya, Illes Balears i Occitània. Una entitat d’un altre territori pot ser membre associat del projecte, però no rebrà cap finançament per part de l’AECT Pirineus Mediterrània.

 

Àmbits d'acció
Qualsevol disciplina i expressió artística en els àmbits de les arts escèniques, art contemporani, cinema, audiovisual, patrimoni material i immaterial, llengües euroregionals (català, occità, francès i castellà), música, literatura, etc.

 

Termini de presentació del dossier de candidatura: 15 de setembre del 2017


Més informació: http://www.euroregio.eu/ca/ajuts-i-subvencions/APC-2017

Download :