Vous êtes ici

Actualitat

Antoni Servera inicia la feina amb els fons de cooperació de Mallorca i de Menorca per començar una nova etapa per a la solidaritat i la cooperació a les Illes Balears

Ha assistit a les assemblees extraordinàries de les entitats a les dues illes, en què s’han renovat les respectives comissions executives....