Vous êtes ici

Els Castells de l'Euroregió

En aquest mapa hi podreu trobar els castells i edificis fortificats -que es troben a l'Euroregió Pirineus Mediterrània.

 

Un castell (del llatí castellum, diminitiu de castrum, camp militar) és una fortificació per a ús militar, un edifici fortificat sovint situat al cim d'un turó en el punt dominant d'una població. La RAE el defineix com a un lloc fort, envoltat de muralles, baluards, fossos i altres fortificacions. Existeix una gran varietat de tipologies per a classificar aquests llocs forts: fortaleses, ciutadelles, castells pròpiament dits, torres, forts, palaus fortificats, places fortes... Aquests edificis han anat evolucionant i transformant-se amb el temps, i de vegades és difícil assegurar-ne la seva tipologia exacta.