Vous êtes ici

Signature MedCoopAlliance

L'EPM signa l'Aliança de Cooperació Mediterrània a Barcelona

Divendres 08 Febrer 2019

La #MedCooperationAlliance és una coalició que aposta per la governança multinivell i la cooperació mediterrània com a motors fonamentals per garantir un futur millor per a les poblacions de la Mediterrània i de la Unió Europea. L’Aliança s'ha creat arran de la col·laboració entre les principals associacions mediterrànies d’administracions regionals i locals i dues euroregions. Aquesta aliança, oberta al suport i a la participació d’altres actors i institucions clau, reclama que la UE i les institucions euromediterrànies més enllà de l’any 2020 ‒amb l’horitzó dels dos propers períodes programàtics‒, la Unió Africana, la Unió per la Mediterrània, les Nacions Unides i altres organitzacions i institucions internacionals operatives a la regió mediterrània treballin amb més força per integrar estratègies emergents de la conca marina i macroregionals i altres instruments i iniciatives de cooperació relacionats per tal de construir una macroregió mediterrània comuna, més cohesionada i de titularitat compartida. La #MedCooperationAlliance ha estat signada per l'EPM, MedCities, Arc Llatí, l'Euroregió Adriàtica-Jònica i la CIM.

 

Podeu consultar la declaració en aquest espai.