Vous êtes ici

SPIN

La URV participa en un projecte d'inclusió social a través de l'esport

Dimarts 25 Octubre 2016

La Universitat Rovira Virgili serà un dels socis del projecte SPIN (SPort for INclusion), una iniciativa que té l’objectiu de fomentar la integració social i la igualtat de gènere mitjançant l’esport, a més d’establir vincles sostenibles per l’intercanvi de coneixement entre professionals de l’esport, de l’activitat física i de l’educació en edat escolar.  El projecte, emmarcat en Erasmus + Sport, el liderarà l’Euroregió Pirineus Mediterrània a partir del gener de 2017 i durant un any. SPIN compta amb un pressupost de 75.000 euros, amb un cofinançament europeu del 80%.


http://www.diarimes.com/noticies/tarragona/2016/09/28/la_urv_participa_u...