Vous êtes ici

Salut

La Fundació TicSalut dóna a conèixer el Mapa de Tendències 2012 i les 10 tendències internacionals en TIC i Salut

Dijous 10 Gener 2013

A part d'estudiar l'estat de la qüestió de les TIC al sistema de salut de Catalunya, la Fundació TicSalut té la voluntat d'observar les principals tendències en aquest àmbit al món i com aquestes encaixen amb l'estratègia del Pla de Salut de Catalunya. En aquest sentit, s'ha elaborat un informe d'anàlisi dels fets i tendències en aplicació de les TIC en l'àmbit de la salut.

Podeu consultar la presentació completa sobre l'informe de Tendències Internacionals en TIC i Salut en aquest enllaç.