Vous êtes ici

Xarxes

La societat civil

L'Euroregió ha de proporcionar la dimensió i la capacitat econòmica necessàries per competir, en peu d'igualtat, amb altres territoris. Des d'aquesta perspectiva, l'organització en xarxa de les capacitats de les cinc regions sembla essencial per aconseguir l'articulació de les possibilitats i interessos respectius i assolir un impacte col·lectiu més gran que beneficiï totes les parts implicades. El potencial d'acció de les xarxes i entitats multilaterals abasta, més enllà de l'economia, la cooperació en els àmbits cultural, social i ciutadà.

Diferents iniciatives de la societat civil, del món de l'empresa i de les mateixes administracions públiques ja es desenvolupen en àmbits com la universitat, les cambres de comerç, la cooperació empresarial, la cooperació sindical, l'ocupació transfronterera o l'agermanament entre municipis.