Vous êtes ici

Trobades Euroregionals de la Joventut i l'Esport

Les trobades euroregional de la Joventut i la Cultura permeten cada any a nens d'entre 10 i 12 anys de participar en activitats esportives i culturals. El projecte s’inscriu en el marc del conveni de cooperació Euroregional entre Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon i Catalunya i estan organitzades pel Comité d’Organització de Trobades Culturals i Esportives Pirineus Mediterrània, associació sense ànim de lucre constituïda, el Comité Regional USEP Mig Midi-Pyrénées, Comité Regional Languedoc-Roussillon i la UCEC Catalunya.

Les trobades Pirineus Mediterrània de la Joventut són un esdeveniment euroregional que acull cada any centenars de nens i nenes de l’Euroregió Pirineus Mediterrània i s’articulen al voltant de 2 eixos:

•    Un eix esportiu: multiactivitats i esports alternatius a la platja.
•    Un eix de jocs populars i cooperatius per tal de descobrir les diferents cultures a través de la música i la dansa.


El projecte té com a objectiu principal:

•    Educar a la ciutadania a través de l’esport.
•    Afavorir l’obertura cultural i el coneixement d’altres pobles.
•    Infondre un sentiment de pertinença euroregional.

 

Videos de les diferents trobades

2008 a Port-Leucate

 

2009 al Vendrell:

 

 

2010, a Mondonville:


 

2011, a Port Leucate:

 

 

2012, a l'Hospitalet de l'Infant

 

 
2013, a Port Leucate