Vous êtes ici

Innovació i desenvolupament econòmic

 

Quan les quatre regions van signar la seva declaració fundacional es van comprometre a que l’Euroregió Pirineus Mediterrània esdevingués “un espai atractiu per als capitals industrials internacionals que volen implantar-se en un entorn creatiu i innovador, basat en la qualitat i l’excel·lència científica, al servei d’una economia sostenible i competitiva”.


En aquest sentit, el desenvolupament econòmic i la innovació constitueixen àmbits estratègics per a l’Euroregió, integrats en l’estratègia « UE 2020», que té com a propòsit desenvolupar una economia intel·ligent, sostenible i inclusiva.

El 16 d’abril de 2011, els quatre presidents van insistir novament en aquesta línia estratègica que consisteix a fer de l’Euroregió un important pol d’innovació i d’excel·lència, treballant per la competitivitat del territori, la posada en valor del teixit econòmic i dels coneixements en matèria de recerca i innovació.

Accions realitzades

1- Projecte Creamed: establiment d’una xarxa de vivers d’empreses de l’Euroregió Pirineus Mediterrània i creació d’instruments comuns (desembre 2010 – desembre 2012). Projecte d’1,4 M € cofinançat al 75% pel fons FEDER (programa de cooperació transnacional Interreg IV B SUDOE). 

2- Realització de la Guia Emprendre a l’Euroregió Pirineus Mediterrània (novembre 2006) - Xarxa dels Euro Info Centres de l’EPM

Guia bilingüe que vol facilitar el trajecte de l’emprenedor que ha decidit apostar pel territori de l’Euroregió (recull de la informació bàsica, tràmits que cal dur a terme i contactes que cal establir per desenvolupar, crear i gestionar una empresa).

3- Presentació d’un projecte (Mercure) en el marc del programa “Erasmus for Young Entrepreneurs” (octubre 2011) - amb la Xarxa Entreprise Europe de l’EPM i l’AECT Pirineus Mediterrània (pressupost total de 203.610,14 €).

4- Clustering : EuroBioRegió
Signatura d’un acord de col·laboració entre els quatre clústers de biotecnologies i salut de l’Euroregió per tal de dur a terme accions conjuntes.

5- Seminari de recerca i innovació el 21 de novembre de 2011 a Barcelona.