Vous êtes ici

Eurocampus i ensenyament superior

 

L’any 2009, els quatre presidents regionals van manifestar la necessitat d’enfortir una veritable cooperació en els àmbits de l’ensenyament superior, la recerca i la innovació; la creació de l’Eurocampus Pirineus Mediterrània materialitza aquesta voluntat, aplegant més de 510.000 estudiants i 45.000 investigadors.


L’Eurocampus s’estructura en tres eixos fonamentals:

   - Mobilitat i intercanvi de coneixements


   - Campus digital i plataformes col·laboratives en línia


   - Cooperació en matèria de recerca i innovació i establiment de xarxes entre professors, investigadors i el món de l’empresa

Finalitat: «Articular el conjunt d’agents de l’educació superior i de la recerca de l’Euroregió i incrementar l’atractivitat del territori»

Es tracta d’un projecte molt ambiciós que requereix un marc d’actuació clar i estructurat per tal de millorar la seva llegibilitat i el seu valor afegit en el conjunt del territori euroregional. Avui dia cal tornar a mobilitzar actors universitaris i institucions per tal de rellançar les prioritats d’acció que l’Euroregió pretén desenvolupar durant l’any 2012. Es tracta de treballar en estreta concertació, universitats, investigadors, polítics i tècnics dels àmbits relacionats i equip de l’AECT Pirineus Mediterrània.


Accions realitzades

L’any 2010 va constituir-se un comitè de seguiment format per responsables universitaris i responsables polítics d’ensenyament superior de cada una de les regions, que s'ha reunit quatre vegades per tal d’establir prioritats d’acció.

En concret, quatre de les propostes del Comitè Eurocampus ja han estat executades:

    1. Creació d’un portal Internet atractiu, dinàmic i actualitzat www.eurocampusweb.eu que ha rebut més de 18.000 visites des del mes de maig del 2011.
   

    2. Creació del dispositiu xec mobilitat «Eurocampus» accessible per a tots els estudiants de Màster i llicenciatures procedents del territori euroregional i que marxen en mobilitat a alguna de les quatre regions (estudis o estades a empreses al país veí).

 

    3. Proposar un mètode comú d’ensenyament de llengües previ a la mobilitat (programa IC4).

 

    4. Iniciar i promoure les dobles titulacions i afavorir la mobilitat del professorat.