Vous êtes ici

Desenvolupament sostenible

 

 

Context euroregional


Quan les quatre regions van signar la seva declaració fundacional es varen comprometre a que l’Euroregió Pirineus Mediterrània esdevingués «un espai atractiu per als capitals industrials internacionals que volen implantar-se en un entorn creatiu i innovador, basat en la qualitat i l’excel•lència científica, al servei d’una economia sostenible i competitiva». A més, la preservació i posada en valor de l’entorn constitueix un àmbit d’acció fonamental de l’Agrupament Europeu de Cooperació Territorial (AECT) de l’Euroregió, segons la seva declaració fundacional.

L’AECT Pirineus Mediterrània té com a objectiu principal «realitzar i gestionar, en una perspectiva de desenvolupament sostenible, projectes i accions de cooperació territorial aprovats pels seus membres…». Es tracta de la traducció concreta i operativa d’una voluntat política comuna de treballar conjuntament a fi de procurar que el territori euroregional sigui competent i atractiu.Estratègies i accions regionals


Languedoc-Roussillon disposa d'un pacte regional per al desenvolupament sostenible i Pla climàtic (un programa de 60 accions: gestió sostenible de l’aigua, renovació tèrmica, energies renovables). Midi-Pyrénées ha desenvolupat un Pla climàtic (gestió de l’energia, energies renovables, gestió sostenible de l’aigua). A Catalunya hi ha un pla marc per la mitigació del canvi climàtic (eficàcia energètica, desenvolupament de les energies renovables, accions transversals de sensibilització). Per últim, a les Illes Balears s'ha dut a terme accions prioritàries (legislació i control dels nivells d’emissió, estalvi energètic i desenvolupament d’energies renovables).Context europeu


La Unió Europea ha adoptat una estratègia de creixement «Estratègia UE 2020» per tal d’esdevenir una economia intel•ligent, sostenible i inclusiva. Més en concret, la Unió Europea s’ha fixat ambiciosos objectius a assolir des d’ara fins el 2020 en matèria d’ocupació, innovació, educació, inclusió social i energia, així com de lluita contra el canvi climàtic.

Hi ha nombrosos programes europeus que financen accions que contribueixen directament o indirectament a un desenvolupament més sostenible (medi ambient, energia sostenible, eco-innovació, cooperació territorial, eco-innovació, recerca, formació).

Les propostes recents de la Comissió sobre les perspectives financeres per al període 2014-2020 tradueixen la importància atribuïda a la lluita contra el canvi climàtic, la preservació dels recursos naturals, l’eficàcia energètica i el desenvolupament de les energies renovables.Accions realitzades fins ara


La regió Languedoc-Roussillon, en el marc de la seva presidència de l’Euroregió, va expressar la voluntat que l’Euroregió treballi en un «pla climàtic» euroregional. El mes de febrer del 2011 les direccions sectorials de les quatre regions que s’ocupen del medi ambient i de l’energia es van reunir per primer cop. Després d’aquesta reunió es va fer una convocatòria de propostes amb el propòsit d’estimular els actors territorials a treballar conjuntament sobre l’atenuació i l’adaptació al canvi climàtic.

La Comissió sobre el Desenvolupament Sostenible de l'Euroregió va decidir a febrer de 2012 financiar els projectes presentats pels següents beneficiaris:

 

L'associació Leader Ripolles Ges Bisaura, que ha presentat un projecte "Energ.Tur-InfoEnergia i Turisme", que té com a objectiu donar suport a la indústria del turisme perquè siguin conscients del seu impacte sobre el canvi climàtic i que se solucionin a través de mesures l'eficiència energètica i l'ús d'energia renovable.

La Fundació Empresa i Clima, el projecte de la qual té com a finalitat la prestació d'indicadors globals per mesurar els efectes del canvi climàtic a l'Euroregió i contribuir així a millorar la competitivitat i l'eficiència del sector turístic.