Vous êtes ici

Cultura

 

Des de l’any 2006 s’han dut a terme diverses convocatòries per part de les regions Catalunya, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées i Balears; tanmateix, els responsables de projectes culturals trobaven dificultats d’organització i coordinació entre estructures associades. Per tal de millorar la cohesió territorial, l’Euroregió Pirineus Mediterrània ha volgut estimular la cooperació cultural euroregional de caire estructurant per al seu territori, tot creant una convocatòria conjunta gestionada per l’AECT Pirineus Mediterrània.


En aquest context els membres de l’Euroregió pretenen posar en valor la diversitat cultural dels seus territoris i dels seus ciutadans més joves, convertint-se en un lloc de referència en matèria de creació artística i preservar el patrimoni natural, històric i cultural comú, en una lògica de desenvolupament turístic sostenible.


Accions realitzades

 

Sis convocatòries

L’any 2010, primera convocatòria conjunta 
L’any 2011, segona convocatòria conjunta 

L'any 2012, tercera convocatòria conjunta

L'any 2013, quarta convocatòria conjunta

L'any 2014, cinquena convocatòria conjunta

L'any 2015, sisèna convocatòria conjunta

 
Jornades professionals
Organització de la sisena edició de les Trobades Culturals Euroregionals els dies 3 i 4 de novembre de 2011.

Més de 350 professionals procedents del territori euroregional s’han aplegat durant dos dies d’intercanvi; sociòlegs, agents culturals, artistes, professors, estudiants, escriptors i polítics han debatut conjuntament els següents temes:


- Les pràctiques culturals dels joves a França i a Espanya
- La joventut urbana i la joventut rural
- Les generacions «digital natives» i l’era d’Internet
- Els joves, actors de la seva cultura i del seu futur