Vous êtes ici

Preguntes habituals

Aquesta secció presenta una selecció de les preguntes més habituals que es reben a l'Euroregió per tal d’oferir respostes ràpides i resoldre els dubtes. Amb una simple selecció del tema es pot obtenir una resposta immediata.

Què és l'Euroregió Pirineus Mediterrània?

L'Euroregió Pirineus Mediterrània, nascuda el 29 d'octubre de 2004, és un projecte de cooperació política entre Catalunya, les Illes Balears, Aragó, Languedoc-Roussillon i Midi-Pyrénées.

Què és l'AECT Pirineus Mediterrània?

L'AECT Pirineus Mediterrània és el nou instrument jurídic dotat de personalitat pròpia que ajuda l'Euroregió a aconseguir els seus objectius, en particular la cooperació transfronterera, transnacional i interregional, i la cohesió econòmica, social i territorial. La nostra AECT es va constituir a l'agost de 2009.

AECT es l'acrònim d'Agrupació Europea de Cooperació Territorial,  figura jurídica creada per la Unió Europea al juliol 2006 i regulada pel Reglament (CE) n º 1082/2006, del Parlament Europeu i del Consell.

Aragó, forma part de l'Euroregió i de l'AECT?

La comunitat autònoma d'Aragó es membre fundadora de l'Euroregió Pirineus Mediterrània. Tanmateix, a l'octubre de 2006 l'Aragó va suspendre la seva participació a l'Euroregió i no va participar doncs en la creació de l'entitat jurídica AECT Pirineus Mediterrània.

Actualment, no hi ha presencia de l'Aragó en els òrgans de govern de l'Euroregió però es mantenen els vincles amb la societat civil gràcies a xarxes i projectes amb operadors aragonesos. 

Quins son els objectius de l'Euroregió?

L'objectiu de l'Euroregió és crear al nord-oest de la Mediterrània un pol de desenvolupament sostenible basat en la innovació i la integració social i econòmica del territori. A més, volem contribuir a la construcció d'una Europa unida, solidària i propera als ciutadans. Els nostres eixos concrets d'actuació es poden veure aquí.

Com s'estructura l'Euroregió?

L'Euroregió Pirineus Mediterrània s'estructura entorn de:

     -Una Presidència rotatòria de 18 mesos

     -Una Assemblea General

     -Un equip tècnic a tres seus: a Toulouse (Direcció tècnica i administrativa), Barcelona (Secretaria General i Comunicació) i Brussel·les (representació davant la Unió Europea)

Com puc obtenir una subvenció de l'Euroregió?

L'Euroregió disposa de dues convocatòries d'ajuts anuals. Més informació aquí