Vous êtes ici

Lloc de treball

L'Euroregió Pirineus Mediterrània busca nou/nova Secretàri/a General

Dilluns 30 Juny 2014

 

L'Euroregió Pirineus Mediterrània, és un projecte de cooperació política entre les regions de Midi-Pyrénées i Languedoc-Roussillon i les Comunitats Autònomes de Catalunya i de les Illes Balears. El 2009 es crea una estructura comuna legal, l'Agrupació Europea de Cooperació Territorial (AECT) Pirineus Mediterrània, amb seu central a Toulouse. L'AECT també té una Secretaria General, amb seu a Barcelona, que és l’encarregada de la coordinació i desenvolupament de l'Euroregió.


El/la Secretari/a General se situa sota l'autoritat jeràrquica del Director de l'AECT en tots aquells temes directament relacionats amb la gestió i/o funcionament de l’AECT i treballa en estreta i permanent col•laboració amb ell.

 

TASQUES:

 

Dins d’aquest marc, s’encarrega de les següents tasques:

 

Desenvolupament territorial dels projectes i accions de l’AECT:


o El Secretari General té un paper prioritari en el seguiment i la promoció dels projectes i les accions temàtiques de l'AECT.


o Concretament participa en l'organització, desenvolupament, implantació i seguiment del treball de les Comissions sectorials de l'Euroregió (innovació, recerca i ensenyament superior / Eurocampus, desenvolupament sostenible, cultura, turisme, igualtat de gènere, etc.), en col•laboració amb els representats polítics i tècnics de les regions (inclou viatges regulars).


o S’encarrega, juntament amb el Director de l’AECT, de la redacció, la publicació de les convocatòries dels projectes impulsats per l'AECT i l’elaboració dels dossiers de les candidatures abans de la seva selecció per les regions.


o Garanteix d'una manera contínua la mobilització i el desenvolupament dels responsables dels projectes en el territori euroregional.


o Participa, en estreta relació amb les Direccions sectorials de les regions, en l’elaboració dels projectes europeus que l'AECT té la intenció de presentar a la Comissió Europea (constitució de consorcis euroregionals, redacció de candidatures, impuls d’associacions, etc.)


Comunicació institucional: 

 

o El Secretari General coordina, en nom de la Presidència, les funcions de representació institucional de l'Euroregió Pirineus Mediterrània davant les institucions regionals, nacionals i comunitàries. Presenta propostes d'actuació davant la Presidència i vetlla per promoure el desenvolupament i seguiment de les polítiques concertades i dels projectes conjunts.


o Dins del marc de les seves relacions amb les institucions comunitàries, treballa en coordinació i amb el suport de la Representació de l'AECT a Brussel•les, funció exercida per l'Oficina a Brussel•les de la Presidència de torn de l’Euroregió, en relació amb les representacions a Brussel•les de les altres regions membres.


o Impulsa l’elaboració d'accions de lobby i de línies d'acció estratègiques i redacta, conjuntament amb les regions, les aportacions i opinions polítiques dirigides a les institucions comunitàries o nacionals.


o Participa i representa l'Euroregió en els esdeveniments i les jornades temàtiques per delegació de la Presidència.


o S'assegura de plantejar i executar les accions de comunicació de l'Euroregió en general (desenvolupament i actualització de la web, publicacions, etc.).

 

 

 

Més informació: fitxa del lloc de treball (també disponible en francès)