Vous êtes ici

Eurocampus

Signat l'acord per a la creació del 'Campus euroregional Pirineus Mediterrània'

Dimarts 28 Juliol 2009

Els presidents dels governs dels territoris que formen l'Euroregió han signat la declaració comuna que es va acordar el passat 18 de juny a Palma de Mallorca. Aquest acord vol reforçar la cooperació en matèria d'ensenyament superior i recerca. Aquesta voluntat s'ha de materialitzar en la construcció d'un 'Eurocampus Pirineus Mediterrània'.

Entre les accions previstes per a la promoció d'aquest projecte comú hi ha el compromís d'afavorir la mobilitat dels estudiants, dels professors i dels investigadors, mitjançant beques dirigides especialment al territori de l'Euroregió, càtedres Eurocampus per als professors, alhora que també beques per a tesis en cotutela en el si de l'Eurocampus. Amb aquestes mesures es vol obtenir un augment del cofinançament per als investigadors que treballin amb diverses universitats de l'Euroregió. Així mateix hi ha el propòsit de crear un potent Eurocampus virtual, amb un Portal que ofereixi un gran nombre de serveis.

El compromís també inclou la decisió d'afavorir la cooperació en matèria d'innovació. Es tracta d'apropar i possibilitar una més gran interacció entre els  nombrosos clústers i pols de competitivitat que, des de cada territori de l'Euroregió, s'han anat desenvolupant fins assolir l'excel·lència en diferents sectors productius. Es pretén així guanyar pes en l'àmbit europeu.

Quaranta mil investigadors


A l'Euroregió hi ha més de mig milió d'estudiants universitaris, més de quaranta centres d'ensenyaments superiors (universitats i grans escoles) i més de quaranta mil investigadors. També compta amb una inversió pública en recerca i desenvolupament molt significativa.

Com s'assenyala en el document signat, es tracta d'un patrimoni considerable, i és fàcil imaginar les complementarietats i el benefici que es podria obtenir d'una autèntica cooperació reforçada per l'impuls polític de l'Euroregió.

Més informació:

  • Declaració comuna dels presidents de l'Euroregió per a la creació d'un "Campus euroregional Pirineus Mediterrània"

 

Descarrega :