Vous êtes ici

Crida de Manifestació d'Interès

(Convocatòria tancada) Crida de Manifestació d'Interès en l'àmbit de la innovació: TIC-Salut, aigua i agroalimentari

Dimarts 04 Novembre 2014(Convocatòria tancada) L'Euroregió Pirineus Mediterrània, formada per Catalunya, les Illes Balears i les regions franceses Midi-Pyrénées i Languedoc-Roussillon, vol fomentar la creació de xarxes d'actors euroregionals en els tres sectors identificats com a prioritaris (TIC-Salut, aigua, agroalimentari).


El llançament d'aquesta Crida de Manifestació d'Interès (CMI) fa part de la concreció de l'Estratègia Euroregional de la Innovació. La crida té com a finalitat seleccionar partenariats amb la capacitat d’obtenir fons europeus i posicionar l'Euroregió com una plataforma d'innovació de referència.souhaite encourager la mise en réseau d’acteurs eurorégionaux dans les trois filières prioritaires identifiées (e-santé, eau, agroalimentaire).

 

Els objectius de la Crida de Manifestació d’Interès són:


- Identificar i promoure l’emergència de projectes que es distingeixin pel seu perfil euroregional i innovador.
- Activar i estructurar partenariats euroregionals amb l’objectiu de desenvolupar projectes que es puguin presentar a programes europeus com ara COSME, SUDOE, MED, Erasmus+ o Horitzó 2020, i millorar la seva posició en l’escenari europeu.
- Esdevenir una eina de mobilització d’actors vinculats a les temàtiques prioritàries, amb un protagonisme d’empreses de l’Euroregió.
- Privilegiar el desenvolupament de la cooperació en els sectors prioritaris.
- Enriquir i impulsar la dinàmica territorial euroregional de cooperació a través de trobades, jornades, workshops, etc.
- Engegar una col·laboració més estreta entre els actors del territori i l’AECT, que pot tenir el rol de coordinador de projectes europeus que s’hagin posat en marxa arran del seu suport financer.

 

 

Els premiats d’aquesta Crida de Manifestació d’Interès es comprometen, amb l’ajuda euroregional, a presentar un projecte en el marc de programes europeus, com ara COSME, Horitzó 2020, SUDOE, MED, o Erasmus+. La dotació financera de la present convocatòria és de 60.000 EUR, a distribuir entre els diferents preprojectes seleccionats. 

 

Termini de presentació del dossier de candidatura : 31 de gener de 2015

 

Més informació

Plec de condicions (CAT) | Descarregar la documentació (CAT)

Plec de condicions (FR)Descarregar la documentació (FR)