Vous êtes ici

Beques

Nous ajuts a estudiants universitaris a Catalunya a l'espai de l'Euroregió

Divendres 24 Març 2017


La Generalitat ofereix a partir del 22 de març i fins el 21 d'abril nous ajuts per a alumnes del sistema universitari català que cursen estudis universitaris oficials i participen en programes institucionals de mobilitat que permeten dur a terme part d’aquests estudis en centres estrangers d’ensenyament superior en l’àmbit dels territoris.


Els estudiants que hagin estat seleccionats podrian rebre un ajut de 600 euros fer una estada en un centre d’ensenyament superior francès dins l’àmbit dels territoris integrats a l’Euroregió Pirineus Mediterrània durant el curs acadèmic 2016-2017 (llistat de centres: http://www.eurocampusweb.eu/ca/centres-i-formacions). 

 

Més informació

http://agaur.gencat.cat/ca/beques-i-ajuts/convocatories-per-temes/Ajuts-a-la-mobilitat-internacional-dins-de-lambit-de-lEuroregio-Pirineus-Mediterrania-per-al-curs-2016-2017