Vous êtes ici

Objectius i eixos d'actuació

Per una Euroregió creativa, sostenible i solidaria a l'horitzó 2020

 Declaració de les Presidentes i el President :

 

L’Euroregió Pirineus Mediterrània neix l’any 2004 d’una forta voluntat política d’un grup de dirigents precursors, amb l’objectiu comú de formar un pol de cooperació de referència basat en la innovació, el desenvolupament sostenible i la integració territorial.

 

Partint de la constatació que, com la Unió Europea, l’Euroregió té com a objectiu la superació de les fronteres – físiques, reglamentàries, naturals, culturals o lingüístiques – per tal d’aconseguir un interès general compartit pels pobles que posseeixen una història comuna, ambicions creuades i un destí vinculat de fet.

 

La cooperació euroregional ha fet un important pas endavant amb la creació l’any 2009 de l’Agrupació Europea de Cooperació Territorial (AECT), i l’Euroregió va decidir recolzar-se en aquesta estructura jurídica de dret comunitari per tal de dotar-se dels mitjans necessaris per dur a terme les actuacions i projectes comuns i presentar-les als diversos programes europeus existents. En tractar-se d’una de les primeres organitzacions euroregionals creades a Europa, l’any 2014 el Comitè de les Regions la va considerar com la “millor estructura de cooperació territorial europea”, un veritable laboratori que ha servit, posteriorment, d’inspiració per altres iniciatives.

 

Atesa la seva dimensió demogràfica, econòmica i territorial, les institucions membres de l’Euroregió, la Regió Occitània / Pirineus Mediterrània i les Comunitats Autònomes de Catalunya i les Illes Balears, disposen avui en dia d’un pes important al Sud d’Europa, constituint un territori important amb 14 milions d’habitants en el marc del qual poden mancomunar-se els recursos i accentuar les complementarietats.

 

Els objectius que l’Euroregió Pirineus Mediterrània es va fixar l’any 2004 van ser consolidar la influència de les regions en l’escenari europeu, contribuir activament a les polítiques europees i ser capaç de mobilitzar-se per fer de trampolí respecte als fons europeus a favor dels territoris.

 

Avui en dia, per tal d’intensificar la coherència de la nostra cooperació amb motiu del seu desè aniversari celebrat l’any 2014 i guanyar visibilitat, en un projecte europeu portador de nous reptes, sembla necessari que ens dotem d’un marc estratègic que defineixi els grans eixos de treball fins l’any 2020, permetent que les successives presidències es recolzin en un projecte polític sòlid, basat en les següents prioritats : 

 

  • Desenvolupar l’ecosistema euroregional de la innovació
  • Contribuir al desenvolupament sostenible del territori
  • Aprofundir la identitat euroregional

 

Aquest full de ruta es recolza damunt de tres grans principis bàsics amb la voluntat d’establir de forma sostenible una Europa de la proximitat. Aquests principis han de guiar la inversió política i el marc d’actuació de l’AECT :

 

  • Actuar amb i per al territori, proposant polítiques públiques adaptades a les necessitats dels actors dels nostres territoris i demostrant el valor afegit de la cooperació. En aquest sentit, els membres de l’Euroregió consideren que la insularitat s’hauria de tenir en compte en el disseny de les polítiques de la Unió Europea. 
  • Contribuir a donar resposta als reptes europeus compartits, perquè l’Euroregió Pirineus Mediterrània constitueix també una oportunitat única per tal d’enfortir la vocació europea dels seus territoris en benefici dels seus conciutadans, i de guanyar en reconeixement entre les institucions comunitàries. Cal que les accions contribueixin als objectius de l’Estratègia 2020 de la Unió Europea en termes de creixement intel·ligent, sostenible i inclusiu, i inscriure’s en el marc dels programes europeus.
  • Jugar un paper actiu a la Mediterrània, atès que es tracta d’un espai estratègic en termes de creixement i de desenvolupament, vector d’altres reptes potencials per l’esdevenidor que, alhora, és també un espai de riscs. La Mediterrània representa un tret comú de l’Euroregió Pirineus Mediterrània, la qual desitja ser reconeguda avui dia com un interlocutor pertinent als debats que preparen les relacions mediterrànies del futur, així com en la cooperació que es du a terme no només amb la riba Sud, sinó també amb altres regions mediterrànies.

 

Aquest document de referència compromet cadascuna de les institucions membres de l’Euroregió, guiant el mandat de les presidències successives fins a l’horitzó 2020.

 

Aquest full de ruta serà implementat, en el seu dia a dia, per l’AECT Pirineus Mediterrània, la qual es recolzarà en una governança renovada per tal d’enfortir el seu paper d’ens animador i promotor d’iniciatives innovadores al servei del territori euroregional.

 

Reunits a Perpinyà, el 23 de juny del 2017,

 
 

 

 

Carole DELGA

Presidenta de la Regió Occitània / Pirineus Mediterrània

 
 
 
  
Francina ARMENGOL

Presidenta del Govern de les Illes Balears

 

 

 

Carles PUIGDEMONT

President de la Generalitat de Catalunya

 

 

 

 

 

 

 
Descarrega :