Vous êtes ici

L'Euroregió en xifres

L’Euroregió Pirineus Mediterrània, atractiva dinàmica i innovadora

Constituïda per les regions de Languedoc-Roussillon i Midi-Pyrénées a França, i les comunitats autònomes de Catalunya i Illes Balears a Espanya, l’Euroregió Pirineus Mediterrània s’ha consolidat com el principal pol d’innovació i creixement sostenible del sud-oest d’Europa.

 

A escala europea, aquest territori presenta unes característiques socioeconòmiques significatives. Amb 109.823 km², abraça una superfície més extensa que 16 dels 27 països europeus. I amb més de 14 milions d’habitants, està més poblada que 19 dels 27 països europeus. És també un territori molt atractiu, amb un índex de creixement de població de + 17,8% en els últims deu anys, enfront de només el + 3,8% de mitjana a la Unió Europea.

 

Sense cap dubte, aquesta zona té les característiques necessàries per fer-se un nom entre la competència internacional Finalment, l’Euroregió i els seus agents formen un territori únic que s’estén entre els Pirineus i la Mediterrània, amb una rica varietat de patrimoni cultural i d’espais naturals de reconeguda fama, poblat per homes i dones de cultures ben arrelades i intenses, orientat a la innovació, i que ara ha enfilat el camí d’un futur compartit i obert a l’exterior, que ha triat una via pròpia, la del dinamisme i la innovació.

 

 

Un territori dinàmic

L’atractivitat de l’Euroregió es basa en una economia dinàmica molt superior a la mitjana europea, en especial en termes d’ocupació. Així, entre els anys 2000 i 2010, el creixement de la ocupació va ser del 15,7% respecte a la mitjana de la UE de només el 6,8%..

 

L’economia de l’Euroregió, que recolza sobre els seus gairebé 6 milions de llocs de treball, presenta un perfil més terciari i una mica menys agrícola i industrial que la mitjana europea, característiques típiques de les economies de l’Europa Occidental

No obstant això, rere aquest equilibri s’amaguen algunes diferències importants entre les diverses regions, com el pes que continua tenint l’agricultura a Midi-Pyrénées i Languedoc-Roussillon, la importància de la indústria a Catalunya o la dels serveis a les Illes Balears.

 

Pel que fa a les relacions econòmiques de l’Euroregió, els seus socis són, en primer lloc Espanya i França, així com Alemanya, Itàlia i Regne Unit. Vénen a continuació els Estats Units i la Xina, a excepció de les Illes Balears, per a les quals els Estats Units constitueixen el primer client.

Tanmateix, la seva balança comercial (quadre 4) és deficitària, cosa que, d’altra banda, coincideix amb les economies nacionals francesa i espanyola, tot i que a Midi-Pyrénées el dèficit es redueix gràcies als intercanvis relacionats amb la construcció aeronàutica.

Més enllà d’aquesta presentació global, cinc sectors, que representen més d’1,4 milions de llocs de treball, conformen, sens dubte, l’economia de l’Euroregió Pirineus Mediterrània.

Aquests sectors són el turisme, l’agricultura i les indústries agroalimentàries, les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC), la construcció aeroespacial i, finalment, la salut i les biotecnologies. 

 

 


Descarregar el diagnostic