Vous êtes ici

Agrupació Europea de Cooperació Territorial (AECT)

Un instrument jurídic al servei de l'Euroregió

 

Les Agrupacions Europees de Cooperació Territorial (AECT) són un instrument europeu de cooperació transfronterera, transnacional i interregional creat per ajudar a posar en marxa projectes cofinançats per la Unió Europea i accions impulsades per les autoritats regionals o locals, amb o sense participació financera comunitària.

L'AECT Pirineus Mediterrània és l'instrument jurídic del qual s'ha dotat l'Euroregió per al seu funcionament. Es va constituir a l'agost de 2009 i permet a l'Euroregió assolir els seus objectius, en particular la cohesió econòmica, social i territorial. L'AECT dota l'Euroregió de personalitat jurídica, la qual cosa li permet, per exemple, comprar i vendre béns, o contractar personal.

 

Des de la seva creació, a l'AECT Pirineus Mediterrània, aquesta estructura permanent li ha permès, entre d'altres, liderar el projecte CREAMED de promoció d'una xarxa de vivers d'empreses, que compta amb finançament comunitari, i impulsar convocatòries adreçades a la societat civil per a la subvenció de projectes euroregionals en l'àmbit de la cultura i del medi ambient (turisme i canvi climàtic). 

 

Els òrgans de gestió de l'AECT són idèntics als de l'Euroregió, com és el cas de l'Assamblea General o de la presidència de torn.

 

Actualment, el centre de treball de l'Euroregió Pirineus Mediterrània AECT es troba a Perpinyà (des de l'1 d'octubre del 2017).

 

Euroregió Pirineus Mediterrània AECT

El Centre del Món

35 boulevard Saint Assiscle 

CS 32032

66011 Perpinyà Cedex (França)

Tel. (+33) 4 48 22 22 34

E-mail : courrier@euroregio-epm.eu