Vous êtes ici

Xec Eurocampus

El dispositiu "Xec de mobilitat Eurocampus", llançat a l'octubre del 2009, permet als estudiants beneficiar-se d'un ajut per moure's dins l'Euroregió en el marc dels seus estudis o pràctiques.

Aquest xec s'adreça a:


- Estudiants inscrits en estudis de grau o màster.
- Estudiants que completen els seus estudis universitaris amb una estada de tres a nou mesos en una universitat o centre d'ensenyament superior de l'Euroregió (Midi-Pyrénées / Languedoc Roussillon / Catalunya / Illes Balears).
- Estudiants inscrits en un centre d’ensenyament superior de l'Euroregió que concedeix diplomes reconeguts per l'Estat.

El xec Eurocampus de 600€ té una particularitat: és acumulable amb altres beques, com les beques del Ministeri d’Educació, les beques de l’AGAUR i altres beques de mobilitat.

 

Està obert a tots els estudiants que realitzin una mobilitat internacional dins l'Euroregió, sense més criteris requerits.


Procediment a seguir:

Heu de presentar el dossier amb la vostra documentació de mobilitat a l'oficina encarregada de gestionar els xecs de la vostra comunitat autònoma o regió.

Contactes


Languedoc-Roussillon

CONSEIL REGIONAL LANGUEDOC-ROUSSILLON
201 avenue de la Pompignane
34064 Montpellier cedex 02

Frédérique TUDORET-PUECH : +33 (0) 4 67 22 94 78
Patricia FERNANDEZ : fernandez.patricia@cr-languedocroussillon.fr

Midi-Pyrénées
CONSEIL REGIONAL MIDI-PYRENEES
22, boulevard du Maréchal Juin
31406 TOULOUSE Cedex 9

Martine ROUSSEY : +33 (0) 5.34 45 96 93, martine.roussey@cr-mip.fr
Marie-Christine LARTIGUE : +33 (0) 5.34 45 96 92, marie-christine.lartigue@cr-mip.fr

Dossier online: http://www.midipyrenees.fr/Midi-Pyrenees-Horizons

Catalunya
GENERALITAT DE CATALUNYA
Via Laietana, 28
08003 Barcelona
Enllaç: www.gencat.cat/agaur

Illes Balears
GOVERN DE LES ILLES BALEARS

Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats

Direcció General d'Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement
C/ d'Alfons el Magnànim, 29
07004 PALMA
(+34) 971 177 555
Enllaç: http://www.caib.es/portaldelciutada/infoajutsbeques.do?lang=ca