Vous êtes ici

L'equip

La creació de l'AECT Pirineus-Mediterrània ha permès a l'Euroregió desenvolupar els seus propis recursos i tenir instal·lacions i un equip administratiu i tècnic.

 

L'equip està format per:

 

Director general: Xavier BERNARD-SANS

xavier.bernardsans@euroregio-epm.eu

 

Responsable d'Administració i Finances: Guillaume BENHAIEM

guillaume.benhaiem@euroregio-epm.eu

 

Coordinador pressupostari i de Recursos Humans: Anthony SEGURA

cbr@euroregio-epm.eu

 

Suport a projectes i gestió administrativa: Sébastien JOUANJAN

sebastien.jouanjan@euroregio-epm.eu

 

Responsable de projectes: Lorena ABELENDA CASTRO:

lorena.abelendacastro@euroregio-epm.eu

 

Responsable de comunicació: Maïna GAUTIER

maina.gautier@euroregio-epm.eu

 

Recepció i gestió administrativa: Laetitia CARRERA

accueil@euroregio-epm.eu