Vous êtes ici

Direcció

El director és nomenat pel president, a proposta de l'Assemblea General, per un període de tres anys renovables. El director dirigeix l'activitat de l'Agrupació Europea de Cooperació Territorial (AECT) en el marc de les orientacions i missions decidides per l'Assemblea i per delegació del president. El director prepara el pressupost i les deliberacions de l'Assemblea i garanteix l'administració general de l'AECT, entre d'altres. 

Exerceix la seva activitat a la seu de l'AECT a Perpinyà.

 

El nou Director general és Xavier BERNARD-SANS. Ell va assumir el càrrec en agost 2017.

 

Sota l'autoritat directa del Director General de l'AECT, el Responsable administratiu i financer garanteix la regularitat jurídica de tots els actes de l'AECT, de la gestió dels recursos financers i materials, de la gestió del personal així com de l'organització administrativa i financera de la col·lectivitat.

 

El nou Gerent administratiu i financer de l'AECT és Guillaume BENHAIEM i va assumir el càrrec el març de 2017.