Projectes culturals

EL PROJECTE LABTECHNOCULTURS: TECNOLOGIA I CULTURA EN L'EUROREGIÓ PIRINEUS MEDITERRÀNIA

El projecte LabTechnoCulturS: Laboratori de Tecnologies Culturals en l'espai SUDOE es va executar de gener de 2007 a desembre de 2010. Liderat per la Generalitat de Catalunya, el partenariat va estar format pels governs de les Illes Balears, Midi-Pyrénées i Languedoc-Roussillon. El seu objectiu principal era facilitar l'accés dels ciutadans de l'Euroregió Pirineus Mediterrània a les noves tecnologies de la informació i la comunicació a través de la cultura. Més informació al web del projecte LabTechnoCulturS.

El projecte s'articulava partint de quatre eixos d'activitat:

Jornades Culturals Euroregionals

Trobada anual de professionals de l'àmbit cultural de l'Euroregió en la qual els gestors culturals i artistes intercanvien experiències i es posen en contacte per compartir idees i començar nous projectes. Les jornades se celebren cada any en un dels quatre territoris al voltant d'un leit motif. En el marc del projecte LabTechnoCulturS s'han organitzat quatre edicions:

   - Lleida (octubre 2007): Les ciutats mitjanes i la cultura de proximitat
   - Palma de Mallorca (octubre 2008): Cultura i noves tecnologies
   - Montpeller (juliol 2009): La Cultura a la Mediterrània
   - Olot (juny 2010): Nous Turismes Culturals


Ruta del Patrimoni Industrial

En el marc d'aquest projecte europeu, s'ha desenvolupat la Ruta de Patrimoni Industrial de l'Euroregió, que pretén convertir-se en un referent del turisme industrial en aquest territori. El projecte es basa en una pàgina web que presenta més de seixanta llocs per explorar i visitar a les quatre regions. Basada en Google Maps, aquesta web conté tota la informació necessària per visitar un museu local, planificar una excursió o fer un viatge a través del passat industrial del territori. Hi ha tres tipus d'itineraris que uneixen els diferents llocs entre si: visites temàtiques, circuits regionals i grans rutes. El projecte va ser presentat durant el Seminari sobre Turisme Industrial de l'Euroregió, que va tenir lloc els dies 20 i 21 de maig de 2010 al Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (Terrassa), en el qual van participar arqueòlegs industrials, directors de museus i tècnics de turisme provinents de tota l'Euroregió. Més informació en www.ruteseuroreg.eu.

Anella Cultural

L'Anella Cultural és un sistema de comunicació en temps real i d'alta qualitat que permet retransmetre en directe espectacles, conferències i qualsevol tipus d'esdeveniment cultural entre dos punts del territori de l'Euroregió. La seva particularitat és que es tracta d'una tècnica de connexió bidireccional, que permet organitzar taules rodones amb ponents que es trobin en ciutats diferents i organitzar activitats culturals innovadores com a creacions artístiques simultànies a distància. Una altra particularitat de l'Anella és que no es necessiten infraestructures gaire complexes per connectar-se, de manera que gairebé totes les universitats i gran nombre de centres culturals de l'Euroregió poden utilitzar aquest recurs.

Renovació de l'Espai Cultura

El propòsit de l'Espai Cultura de l'Euroregió Pirineus-Mediterrània és de fer visible a internet la façana cultural d'aquesta euroregió. És per això que tant s'hi agrupen els recursos culturals de totes les quatre regions europees concernides segons criteris de participació, equilibri i excel·lència, com s'hi desenvolupen projectes comuns basats en els recursos de totes quatre. Amb la renovació se n’ha actualitzat la imatge i s’han inclòs els vídeos realitzats pels alumnes de l’Escola Superior d’Audiovisual de Midi-Pyrénées realitzats en motiu del projecte per tal de dinamitzar la creació audiovisual a l’Euroregió. A continuació en trobareu una mostra, que s'anirà actualitzant cada 15 dies. Si voleu visualitzar-los tots podeu accedir al canal Euroregió de YouTube: http://www.youtube.com/user/Euroregionpm.