Circuits i xarxes professionals

Escenari de Banc de Dades de l'Oficina de Difusió Artística de la Diputació de Barcelona

 
L'Escenari de Banc de Dades de l'Oficina de Difusió Artística de la Diputació de Barcelona té un índex de més de 3.000 propostes escèniques i musicals de Catalunya (amb dades de contacte, fitxa artística, fitxa tècnica i fotografies), una agenda d'espectacles professionals dels municipis de la província de Barcelona i un mapa informatitzat dels principals equipaments escènics municipals.
 
 

Transversal, xarxa d'activitats culturals


Transversal, xarxa d'activitats culturals és una xarxa que aplega 14 ciutats de Catalunya: Figueres, Girona, Granollers, Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Perpinyà, Reus, Sant Cugat del Vallès, la Seu d'Urgell, Tortosa, Vic i Vilanova i la Geltrú. La població total d'aquestes ciutats és d'un milió d'habitants. Entre més coses, la xarxa assumeix el risc de producció de noves propostes, especialment de creació contemporània; es proposa d'equilibrar territorialment la creació, i preconitza la necessitat de la intervenció de l'administració pública per a reequilibrar els serveis culturals als ciutadans. 
Transversal, doncs, promou iniciatives de producció en tots els àmbits de la creació contemporània: arts visuals, escèniques, musicals, multimèdia, literària; edita tot de publicacions, en qualsevol suport, útils per al debat sobre la creació contemporània; facilita l'intercanvi entre els gestors culturals, tècnics i polítics de les ciutats integrants del Consorci i organitza cursos de formació en matèria de gestió cultural. Un dels productes impulsats per la xarxa és la coedició de 'Transversal. Revista de cultura contemporània': una iniciativa de l'Ajuntament de Lleida i origen de la xarxa, que vehicula un discurs teòric sobre la creació contemporània compartit per tots els membres.

Xarxa de teatre alternatiu


 Xarxa de teatre alternatiu (Coordinadora Estatal de Sales Alternatives) és una associació de 28 espais escènics de tot l'estat espanyol. Fundada el 1992, té per finalitat d'afavorir la difusió i la distribució del teatre alternatiu, els contactes entre artistes, i el debat i la divulgació de les propostes més innovadores i arriscades de les arts escèniques. La xarxa desenvolupa una sèrie de programes, com el circuit estatal de rondes de les companyies; promou espais de reunió i de debat dels agents del moviment alternatiu; ajuda al naixement i a la consolidació de noves sales i s'obre a una dimensió internacional a base de contactes i d'intercanvis amb els altres països; funciona com a centre de comunicació, documentació i publicació.

Xarxa Chainon


La Xarxa Chaînon reuneix més de 130 municipis de menys de 20.000 habitants de França, Bèlgica i Suïssa. Sota el paraigua del festival Chaînon Manquant, la xarxa organitza cicles de programació a cada zona, i s'encarrega de tota la paperassa amb els artistes i les companyies. El 2005, va programar 800 representacions de 50 grups. Les Federacions regionals coordinen les programacions i afavoreixen la difusió dels espectacles, la descoberta de nous artistes i la intercomunicació d'experiències.
 
 

Fundació Xarxa d’espectacle infantil i juvenil de Catalunya


La Fundació Xarxa d’espectacle infantil i juvenil de Catalunya és una fundació privada sense ànim de lucre, formada per un moviment de voluntaris de tot Catalunya, organitza espectacles per a nois i noies amb el propòsit de contribuir a formar-los cívica i personalment, i també com a nou públic de les arts escèniques. Un miler de persones, integrades en grups locals, col·laboren en la programació d'una temporada estable d'espectacles infantils que es duu a terme a més de 70 poblacions catalanes. Aquests espectacles inclouen manifestacions artístiques que van des de teatre gestual, titelles i animació fins a activitats relacionades amb la música, la dansa o el cinema: totes de caràcter alhora educatiu i lúdic i en català. El circuit de la Xarxa brinda cada temporada més de 700 funcions, amb la participació de més de 90 companyies professionals i l'assistència d'uns 250.000 espectadors.
 

Xarxa de producció d’arts visuals de Catalunya


La xarxa està integrada per 23 centres de producció d’arts visuals de Catalunya que s’han unit el 2007 per optimitzar el màxim els recursos de què disposen cada un d’ells, buscar solucions conjuntes a les problemàtiques específiques dels espais de producció d’arts visuals i assolir major visibilitat des de l’especificitat dels espais i un major reconeixement de la tasca que realitzen cada un d’ells. Així mateix, persegueixen convertir la xarxa en interlocutor vàlid davant de les administracions públiques, contribuir a l’assentament d’estàndards de producció, la implementació de bones pràctiques en producció i en el desenvolupament de la pràctica artística en general i obtenir i gestionar recursos que possibilitin projectes comuns de la xarxa.
  

Convivencia Passeport Pro


Convivencia Passeport ProConvivencia Passeport Pro és un dispositiu de cooperació transfronterera destinat als operadors culturals de Catalunya que vulguin cooperar amb projectes de les regions Migdia-Pirineus i Llenguadoc-Rosselló. L’objectiu és fomentar l’intercanvi entre els actors culturals a nivell transfronterer per tal que adquireixin un coneixement mutu dels seus respectius modes de funcionament; crear un marc durable de cooperació, basat en la formació dels personals de les empreses culturals, i el treball en xarxa de les estructures; i treballar sobre una prospectiva de les accions a desenvolupar en la nova fase dels programes europeus. Formen part de la iniciativa les associacions Le Chèvrefeuille (Ramonville), la Fundació Societat i Cultura (FUSIC) de Barcelona, i el Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional de Catalunya (CPCPTC) del Departament de Cultura i mitjans de comunicació de la Generalitat de Catalunya.