Vous êtes ici

Posicionaments

 • Març de 2019. L'Euroregió Pirineus Mediterrània post-2020

      Document post-2020 (pdf) (en català)

      Document post-2020 (pdf) (en français)

      Document post-2020 (pdf) (en castellano)

      Document post-2020 (pdf) (in English)

 

 • Febrer de 2019. Aliança per la cooperació mediterrània 

      Document sobre l'Aliança (pdf) (en français)
      Document sobre l'Aliança (pdf) (en català)
      Document sobre l'Aliança (pdf) (en castellano)

      Document sobre l'Aliança (pdf) (in English)

 

 • Novembre de 2018. Posicionament de l'Euroregió Pirineus Mediterrània sobre el futur del programa Horitzó Europa (FP9)

      Posicionament (pdf) (en català)
      Posicionamiento (pdf) (en castellano)
      Positionnement (pdf) (en français)

      Positioning (pdf) (in English)


 • Maig de 2018 Conclusions de la conferència sobre el futur d'Europa (Declaració d'Atenes)

      Declaració d'Atenes (pdf) (in English)


 • Octubre de 2015. Declaració institucional sobre la situació del refugiats a la Mediterrània 
  Contribution (pdf) (en français)
  Posicionament (pdf) (en català)
   

 • Juliol de 2013. L'Eurorégio reclama que el govern francès faci efectiu l'any 2020 el tram d'alta velocitat Montpellier-Perpignan
  Carta al govern francès (pdf) (en francès)

 • Octubre de 2012. Declaració comuna "Transports i infraestructures de l’Euroregió Pirineus Mediterrània"
  Posicionament (pdf) (en català i francès)

 • Octubre de 2012. Declaració comuna "L’Euroregió Pirineus Mediterrània, una porta de creixement en el marc d’un veritable pol de recerca i d’innovació al sud d’Europa”"
  Posicionament (pdf) (en català i francès)

 • Febrer de 2011. Contribució de la Euroregió Pirineus Mediterrània a las conclusions del 5è  informe sobre la cohesió econòmica, social i territorial
  Posicionament (pdf) (en català)
  Posicionamiento (pdf) (en castellano)
  Contribution (pdf) (en français)
  Contribution (pdf) (in English)

 • Juliol de 2010. Les Euroregions: una cooperació integrada al servei de la política de cohesió econòmica, social i territorial
  Posicionament (pdf) (en català)
  Posicionamiento (pdf) (en castellano)
  Contribution (pdf) (en français)

 • Juliol de 2006 : Carta Oberta a Dominique Galouzeau de Villepin, primer ministre del govern francès, i a José Luis Rodríguez Zapatero, president del govern espanyol: “L’enllaç europeu del TGV per l’Euroregió, inajornable”

 • Febrer de 2006: Declaració conjunta sobre els transports a l’Euroregió

 • Febrer de 2006 : “Recolzament dels membres de l’Euroregió a la consideració de les Illes Balears com a regió transfronterera”

 • Abril de 2004 : “Memoràndum de suport a les empreses i les activitats per a una cohesió econòmica, social i territorial sostenible desprès del 2007 en una Europa ampliada”
   

 • Abril de 2004 : Trobada amb el President de la Comissió Europea, José Manuel Durao Barroso, i presentació de l’Euroregió a les institucions comunitàries