Vous êtes ici

Estudis

La col·lecció 'Estudis Euroregió' recull els treballs que van rebre els Ajuts Euroregió en la modalitat d'estudis econòmics i socials en el marc del Programa per a l'impuls de l'Euroregió Pirineus Mediterrània. (Resolució PRE/3323/2006, de 19 d'octubre):

 

 • El sistema ferroviari al territori de l'Euroregió Pirineus Mediterrània: potencialitats i febleses 
  Rapport (pdf) (en francès)
  Informe sencer (pdf) (en català)

 • L'accessibilitat i la mobilitat aèries a l'Euroregió Pirineus Mediterrània 
  Volume I (pdf) (en francès)
  Volume II (pdf) (en francès)
  Volum I (pdf) (en català)
  Volum II (pdf) (en català)

 • Demografia empresarial en l'àmbit de l'Euroregió Pirineus Mediterrània 
  Rapport (pdf) (en francès)
  Informe sencer (pdf) (en català)

 • El potencial comercial de les ciutats a l'Euroregió Pirineus Mediterrània
  Rapport (pdf) (en francès) 
  Informe sencer (pdf) (en català)

 • Turisme residencial i índex de substituïbilitat entre diferents allotjaments
  Informe sencer (pdf) (en català)

 • Diagnòstic economicofinancer de les empreses de l'Euroregió Pirineus Mediterrània
  Volum I (pdf) (en català)
  Volum II (pdf) (en català)

 

 

A més al gener del 2009 es va presentar el llibre 'Euroregió Pirineus Mediterrània. Un valor afegit', escrit per Casimir Dalmau amb la col·laboració de Rosa Palern i Elisabet Nebrera i editat per l'Institut d'Estudis Autonòmics junt amb la Direcció d'Acció Exterior i Relacions amb la Unió Europea. VA ser encarregat el Govern de les Illes Balears durant l'any de presidència de l'Euroregió.

 

    Descarregar:'Euroregió Pirineus Mediterrània. Un valor afegit'