Vous êtes ici

Toulouse

Oferta de feina: Director/a de l'AECT Pirineus Mediterrània

Divendres 16 Octubre 2015

 

Sota l’autoritat del president, el/la director/a dirigeix l’activitat de l’AECT i desenvolupa les principals accions en el marc de les tasques definides per l’Assemblea General i que li són assignades per delegació del President. 

 

 

Entre les tasques delegades, el director representa l’AECT i actua en nom del President.

S’encarrega de les tasques següents :

- Administració general de l’Agrupació: organització interna, desenvolupament de l’estructura operativa, gestió financera, gestió del personal,

Preparació i execució del pressupost,

Preparació i execució de les deliberacions de l’Assemblea,

Desenvolupament de projectes de cooperació interregional de l’AECT, en col·laboració amb el / la secretària general,

Treball en estreta relació amb la Secretaria General de l’Euroregió Pirineus Mediterrània,

Implementació del programa de treball de l’AECT.

 

Candidatura: carta de motivació en francès i català i/o castellà, en paper i digital amb la referència especificada, així com un CV actualitzat. En cas de ser funcionari públic francès, la persona candidata haurà d’especificar la documentació acreditativa.

 

Région Languedoc-Roussillon

Présidence du GECT Pyrénées-Méditerranée

Hôtel de Région Direction des Politiques Internationales, européennes et contractuelles

201 Avenue de la Pompignane

34064 MONTPELLIER Cedex 02

 

I també a: lhermet.laure@cr-languedocroussillon.fr

 

Referència a especificar: OE DIRECTEUR GECT PM

 

Termini d’enviament de candidatures: 13/11/2015

Termini per ocupar el lloc de treball: 01/04/2016

 

Més informació:

Descarrega :