Vous êtes ici

Crida a Manifestació d'Interès: suport a projectes en el sector de l'aigua

Crida a Manifestació d'Interès: suport a projectes en el sector de l'aigua

Crida a Manifestació d'Interès: Innovació a l'Euroregió Pirineus Mediterrània.
Suport a la posada en marxa de projectes euroregionals en el sector de l'aigua.
Podeu consultar les bases de la convocatòria aigua en aquest enllaç: en català i en francès.