Vous êtes ici

Convocatòria 2018 d'ajuts a projectes culturals euroregionals i europeus

L'Euroregió té, entre els seus objectius, estimular la cooperació cultural de caire estructurant. És per això que convoca ajuts per a projectes culturals euroregionals i, també, d'abast europeu. En aquesta pàgina, podeu trobar les bases de la convocatòria i els documents que haureu de presentar degudament complimentats. Dates límit de lliurament de sol·licituds: 21 de setembre (convocatòria europea, prorrogada) i 15 d'octubre (convocatòria euroregional).