Vous êtes ici

ContacteInformació de contacte

Secrétariat General de l'Eurorégion Pyrenées-Mediterranée
Via Laietana, 14
E- 08003 Barcelona
Tél. +34 93 567 64 53
Fax +34 93 567 63 71
Direction du GECT
15, Rue Rivals
CS 31505, 31015 Toulouse Cedex 6
Tél. + 33 (0) 561 10 20 40
Fax + 33 (0) 561 10 20 48
Représentation à Bruxelles
14, rond-point Schuman
B-1040 Bruxelles
Tél. +32 2 235 09 04
Fax +32 2 280 34 67

Membres

Direcció General de Relacions Internacionals
Comissionat d'Afers Exteriors i Cooperació
Departament de la Vicepresidència
Generalitat de Catalunya
Via Laietana, 14 5a planta
E- 08003 Barcelona Tel. +34 93 567 63 70
Fax +34 93 567 63 71
Coming soon
Coming soon
Coming soon
Formulaire de contact
* : camps obligatoris