Vous êtes ici

Comssio cultura octubre 2017

La comissió de cultura es reuneix a Barcelona

Dijous 26 Octubre 2017

Reunió de la comissió de Cultura a Barcelona

Els membres tècnics i polítics de la comissió de cultura s’han reunit al Palau Marc Barcelona per avaluar les candidatures presentades a

la convocatòria del 2017. A la reunió, també s’han presentat les prioritats de la Presidència i s’ha abordat l’estat actual del projecte

The Spur (Europa Creativa). Un altre punt important ha estat el debat sobre altres activitats que es poden dur a terme, com les trobades

d’actors culturals, el mapatge i treball en xarxa, entre altres.

Descarrega :