Vous êtes ici

Assemblea General de l'EPM

Assemblea General de l'EPM

Els punts principals de l'ordre del dia seran la presentació de l'Informe d'activitat del 2019, la presentació del compte administratiu del 2019, la presentació del compte de gestió del 2019, l'afectació del resultat del 2019 i el pressupost inicial del 2020.