Vous êtes ici

Convocatòria de projectes Cultura 2015

Al cap de cinc anys de convocatòries de suport a la cooperació cultural estrictament euroregional, l’Euroregió proposa, enguany, promoure i donar suport a un partenariat que vulgui adquirir una dimensió europea mitjançant el programa Europa Creativa. Encara que el projecte seleccionat no sigui programat per la Comissió Europea, es desplegarà a escala euroregional (i europea), prèvia adaptació al nou context pressupostari.Dotació financera

La dotació de la present convocatòria és de 100.000 EUR, import que serà assignat a un sol projecte que es compromet a presentar una candidatura a la convocatòria 2015 de la línia “projectes de cooperació a petita escala” del subprograma Cultura d’Europa Creativa.

 

Criteris d'eligibilitat

Els del programa Europa Creativa: entitats amb personalitat jurídica pròpia que actuïn en els sectors culturals a què fa referència convocatòria, amb almenys dos anys d'existència a comptar del termini de presentació de candidatura (les persones físiques no poden sol·licitar la subvenció). L’ajut es destina exclusivament a les entitats amb seu en el territori de l’Euroregió Pirineus-Mediterrània (Catalunya, Illes Balears, LlenguadocRosselló i Migdia-Pirineus).

 

ADDENDA:  En el projecte que es desplegaria en cas de no selecció per part de la Comissió Europea, el finançament de l’Euroregió no podrà excedir el 60% del seu cost total.

 

Termini de presentació de candidatura : 1 de juny de 2015