Museu Episcopal de Vic

 

Museu Episcopal de Vic 

El Museu Episcopal de Vic ocupa actualment un edifici modern dissenyat pels arquitectes Federico Correa i Alfons Milà el 1995. Ara, aquest museu va prendre cos el 1891, mercès a l'esforç d'un grup d'intel·lectuals i clergues del Vic de la Renaixença per recuperar el patrimoni artístic català. Actualment, s'hi apleguen obres d'arqueologia, numismàtica, lapidària, pintura, arquitectura..., des de la prehistòria al segle XVIII. En sobresurt la col·lecció de pintura romànica i gòtica catalana.