Museu d'Història de Catalunya (Barcelona)

 

Museu d'Història de Catalunya (Barcelona) 

El Museu d'Història de Catalunya té per fi d'exposar i difondre la història de Catalunya com a patrimoni col·lectiu, conservar els objectes que s'hi relacionen i enfortir la identificació dels ciutadans amb la història nacional. També fomenta i organitza activitats de difusió de la història de Catalunya i coopera a divulgar-la i a estudiar-la. Els 4.000 m2 d'exposició serveixen per explicar l'evolució política, social, econòmica i cultural de Catalunya, des dels temps més remots fins a la darreria del segle XX. Situat al Palau de Mar, uns antics magatzems del Port Vell de Barcelona, fou rehabilitat i reformat l'any 1992.