Filmoteca de Catalunya (Barcelona)

 

Filmoteca de Catalunya (Barcelona)

La Filmoteca de Catalunya és un organisme públic consagrat a difondre i promoure el coneixement del cinema. A la sala de projecció de Barcelona i a les sales concertades de Girona, Lleida, Tarragona, Manresa, Olot, Terrassa i Vic, s'hi programen documentals i films clàssics, infantils, d'autor i actuals en català. La Filmoteca també ofereix taules rodones, cursos, seminaris i activitats pedagògiques diverses, i edita llibres i publicacions. A banda una biblioteca amb sala de lectura oberta al públic, un arxiu integrat per un fons fílmic i per col·leccions diverses té per fi de conservar el patrimoni audiovisual català.