Vous êtes ici

Plataformes logístiques

Image: 

La logística és un factor clau del propi sistema econòmic i avui dia cal entendre el transport com una peça més dins una cadena logística integral. Les àrees logístiques s’han de consolidar vinculades als nodes de transport -viaris, ferroviaris i portuaris fonamentalment-, i han de permetre la generació de llocs de treball, inversió, augment de productivitat i diversificació del teixit econòmic.

 

Cal aprofitar la condició de l’Euroregió de territori de pas de trànsit peninsulars cap a Europa per consolidar aquest tipus d’implantacions i, en combinació amb la important oferta portuària, poder aspirar a convertir l’Euroregió en la principal plataforma logística del Sud d’Europa i del Mediterrani.