Vous êtes ici

Infraestructures

Image: 

Les infraestructures i l'Euroregió

El desenvolupament d’un territori, ja sigui una regió, un estat o una comunitat de regions, com ara l’Euroregió, respon en bona mesura a la importància –quantitativa i qualitativa- de les activitats econòmiques que s’hi duen a terme, a la presència de mercats que les posen en joc i les activen, però també al grau de connectivitat existent entre els pols d’activitat dispersos en el territori i la capacitat d’aquests de relacionar-se amb centres d’activitat econòmica d’altres regions o nacions europees i del món.

L’Euroregió aposta d’una forma decidida per una major implicació de les regions en la presa de decisions relatives als transports i les comunicacions, i tot plegat en un moment on el desenvolupament de les Xarxes Transeuropees de Transport comença a esdevenir una prioritat inajornable.