Vous êtes ici

Energia

Image: 

Energies

Dins l’àmbit de l'Euroregió s'estan duent a terme diversos projectes d’infraestructures que tenen una importància estratègica.

Destaquem, primerament, el polèmic projecte d'interconnexió elèctrica entre Midi-Pyrénées i Catalunya en estudi pels estats espanyol i francès, mitjançant una línia de de 400 kV (Sta. Llogaia – Baixàs). Aquesta interconnexió pretén augmentar la seguretat del sistema elèctric espanyol en cas d’incidències importants, com la fallada de grups generadors o de línies de transport. Aquesta infraestructura garantiria el subministrament elèctric a la zona de Girona i permetria l’intercanvi comercial propi del mercat únic de l’energia, inferior al 3% en el cas del sistema espanyol mentre que, en el conjunt dels països europeus supera el 12%.

El Gasoducte d’interconnexió entre Catalunya i Languedoc-Roussillon, a 80 bar, és un altre projecte destacable. Formaria part del projecte MEDGAS, que inicialment s’executarà des d'Algèria a Almeria i Albacete, i que té entre els seus objectius portar gas natural des d'Algèria a França.

De caràcter més local, el projecte de Gasificació de la Vall d’Aran és fruit de l'acord subscrit el 2004 per la Generalitat de Catalunya i GAS Natural SDG, SA. Aquesta infrastructura comprèn 15 km de gasoducte que transcorre per Midi-Pyrénées, des del gasoducte ja existent a Melles, i 36 km de gasoducte a la Vall d’Aran.

Assenyalem, per últim, l'extraordinari potencial de l'Euroregió en matèria d'energies renovables, prinicipalment solar i eòlica, i l'impuls que diverses regions sòcies volen donar a la seva utilització.