Vous êtes ici

Nova convocatòria euroregional 2015 de desenvolupament sostenible

L'Euroregió llança una nova convocatòria (la cinquena en l’àmbit del desenvolupament sostenible) sobre l’adaptació al canvi climàtic en el sector agropecuari.

 

 

El canvi climàtic és ja una realitat i l’adaptació als seus impactes és una mesura indispensable i complementària a les mesures de mitigació que s’estan portant a terme.

 

Els sectors de l’agricultura i ramaderia són uns dels múltiples sectors que es veuen afectats per les conseqüències derivades del canvi climàtic. Els efectes del canvi climàtic repercuteixen directament en aspectes tan importants com els rendiments dels cultius, la gestió ramadera, la ubicació de les produccions, la fertilitat del sòl...

 

L’objectiu d’aquesta convocatòria és portar a terme projectes de cooperació entre les quatre regions que contribueixin a la millora de l’adaptació al canvi climàtic en el sector agropecuari.

 

La dotació financera de la present convocatòria és de 120.000 euros i el finançament aportat per l’Euroregió no podrà excedir el 60% del cost total elegible del projecte.

 

Termini de presentació del dossier de candidatura : 30 de novembre de 2015.