Vous êtes ici

Convocatòria de projectes Cultura 2014

Els membres de l’Euroregió Pirineus Mediterrània volen posar en relleu la diversitat cultural dels seus territoris i fer de l’Euroregió un espai de referència en l’àmbit de la creació artística. A més a més, treballen per la preservació del seu patrimoni natural, històric i cultural comú amb una perspectiva de desenvolupament turístic sostenible.

 

Per tal de millorar la cohesió territorial, l’Euroregió Pirineus Mediterrània vol estimular la cooperació cultural de caire estructurant per al territori, raó per la qual ha creat una convocatòria de projectes conjunta, gestionada per cinquè any consecutiu per la seva AECT.

 

La dotació financera de la present convocatòria és de 100.000 euros, a distribuir entre els diferents beneficiaris. El termini de presentació del dossier de candidatura és 14 de setembre de 2014.

 

 

Descarregar documentació en català i francès